Kullanım Şartları

 Kullanım Şartları

 

Bu Site (www.muziksozleri.net), hakkımızda bölümündeki kişilere ait olup, yine onların tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, kendisi tarafından, ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.

 

Bu Site, üçüncü sahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne Bu Site ve onun ana ya da tali ortaklari ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler “olduğu gibi” sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, Bu Site, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder.

 

Bu Site, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.

 

Bu Site, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Kullanicilar bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırlar.

 

İhmal de dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Bu Site, ana ya da tali kurumlari ya da ilişkili diğer kurumlar; Bu Sitenin malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

 

Bu Site’yi kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Bu Site’nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Bu Site malzemelerinden ya da Bu Site’nin herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, Bu Site’yi kullanmamaktır.

 

Bu Site üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Bu Site’ye, telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında Bu Site şu aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur:

 

Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak ya da sunmak.

 

Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.

 

Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

 

Bu anlaşma, Bu Site tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir.

 

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

Muziksozleri.net sitesi telif haklarına aykırı yayın yapmayı ve emek hırsızlığını reddetmektedir.Bu sitedeki tüm bilgiler ücretsiz paylaşım amaçlı olarak konulmuştur.Tanıtım ve ücretsiz paylaşım amaçlı olarak sitemizde yer alan hiçbir şarkı sözünden ötürü  sitemiz sorumlu tutulamaz.5651. yasaya göre yer sağlayıcı olarak görev yapmaktayız. Yer sağlayıcının içerik konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak yasaya göre; hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde ya da telif haklarına sahip olduğunuz içerik telif hakkı sahibinin uyarısı ile kanunlara göre bu içeriği 3 gün içerisinde yayından kaldırmakla yükümlüdür. Bu tarz istenmeyen bir durum için m1u9r7a6t@gmail.com mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar